عنوان های کسب شده توسط روابط عمومی

تعداد بازدید:۹۴۱

کسب رتبه دوم در بخش مصاحبه توسط کارشناس خبر روابط عمومی

در دومین جشنواره تجلیل از خبرنگاران برتر وزارت علوم سال 89

کسب  رتبه برترسومین جشنواره تجلیل از روابط عمومی های برتر دانشگاه های کشور

سومین جشنواره معرفی و تجلیل از روابط عمومی ها و خبرنگاران برتر حوزه آموزش عالی روز سه شنبه مورخ 15 شهریور ماه 1390 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

بر اساس رای هیات داوران این جشنواره، روابط عمومی دانشگاه تفرش موفق به کسب رتبه اول در حوزه " اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها " در گروه دانشگاه های ب گردید.

 

کسب رتبه برتر چهارمین جشنواره تجلیل از روابط عمومی های برتر دانشگاه های کشور

چهارمین جشنواره معرفی و تجلیل از روابط عمومی ها و خبرنگاران برتر حوزه آموزش عالی  23 اسفندماه 1391در دانشگاه پیام نور مرکزبرگزار شد.

بر اساس رای هیات داوران این جشنواره، روابط عمومی دانشگاه تفرش موفق به کسب رتبه برتردر حوزه " انتشارات" در گروه دانشگاه های ب گردید.

 

 

کسب مقام اول در بخش مدیریت سبز،کسب مقام دوم در بخش اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه و کسب عنوان  شایسته تقدیر در بخش مسئولیت اجتماعی

در اولین جشنواره روابط عمومی های برتر منطقه چهار کشور

 

 

 

کسب رتبه سوم در حوزه تبلیغات و انتشارات در راستای اجرای مدیریت سبز  در جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۴۰۱