مدیر مسئول خبرنامه

تعداد بازدید:۴۷۶

 

 

مهندس نفیسه آقابابائی

سمت: عضو هیات علمی و مدیر مسئول  سابق خبرنامه دانشگاه

تحصیلات: کارشناس ارشد شیمی کاربردی

تلفن:۳۶۲۴۱۵۷۰

سمیه هدایتی

مدیر مسئول خبرنامه دانشگاه

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم سیاسی

 

     

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۸