کارکنان بازنشسته

تعداد بازدید:۷۰۵

 

محمدرضا پرنیان پور

سمت: مدیر سابق روابط عمومی دانشگاه از سال 86 لغایت 96

 

تاریخ بازنشستگی: 96/10/1

ابوالفضل شاه حسینی

سمت:(کارشناس سنجش افکار و برنامه ریزی و نظارت )

تاریخ بازنشستگی: 96/3/1

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۶