مشاهیر و بزرگان شهرستان

تعداد بازدید:۱۱۷۳۸

 

 

 

پروفسور محمود حسابی (فیزیکدان برجسته و دانشمند کم‌ نظیر معاصر ایران)

دکتر ابراهیم پارسا ( پدر علم گیاه شناسی ایران)

دکترتوران میرهادی (اولین دندانپزشک ایران)

 پروفسور پروانه وثوق( بنیانگذار هماتولوژی و آنکولوژی نوین در ایران)

شیخ طبرسی (دانشمند بزرگ ایرانی)

استاد ابوالقاسم سحاب (موزخ و نویسنده)

استاد عباس سحاب(پدر کارتوگرافی ایران)

 پروفسور اردشیر قوام زاده (پزشک ایرانی و  استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران)

استاد مظاهر مصفا (استاد دانشگاه، شاعر و مصحح برجسته معاصرایران )


حکیم نظامی تفرشی

 استاد حسینعلی نکیسا (استاد آواز و موسیقی ایران)

 دکتر عبدالحسین میرسپاسی (روانپزشک ایرانی و از پایه گذاران روانپزشکی ایران)

  دکتر اسماعیل میر فخرایی (مجری و تهیه کننده برنامه های علمی تلویزیون)


استاد فتحعلی واشقانی

 

استاد  عبدالله دوامی

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۴