مدیریت و کارکنان

 

سمیه هدایتی

سمت: رئیس اداره روابط عمومی

کارشناس ارتباطات و امور رسانه

مدیر مسئول خبرنامه دانشگاه

 

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم سیاسی

تلفن: 36241320

فاکس: 36227131

Email: Ravabetomomi_taut@yahoo.com

             

 

 

روح ا... دواتگری

مسئول تبلیغات ، مراسم و سمعی بصری

 شرح وظایف  کارشناس سمعی و بصری :

 هماهنگی و نظارت بر تیم اجرایی مراسم ها

 تهیه فیلم ،عکس و خبر از مراسم ها و محیط های تحت پوشش دانشگاه

 ایجاد آرشیو واحد سمعی و بصری

تولید فیلمهای آموزشی

تهیه زیر نویس تلویزیونی و کلیپ تلویزیون LED

انجام تشریفات

امور محوله


 شرح وظایف کارشناسامور مراسم و مناسبت ها

هماهنگی برگزاری مراسم و مناسبتها با واحد مربوطه و تیم اجرایی

تهیه برنامه قابل پیش بینی مراسم و مناسبتها

تهیه و نصب بنر و پارچه نوشته مراسم و مناسبتها

مسئول آمفی تئاتر و آشنایی با وضعیت و امکانات آمفی تئاتر های دانشگاه

دیگر امور محوله

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۸