مدیریت و کارکنان

تعداد بازدید:۲۰۹۲

 

خانم سمیه هدایتی

سمت: رئیس اداره روابط عمومی

کارشناس ارتباطات و امور رسانه

مدیر مسئول خبرنامه دانشگاه

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم سیاسی

تلفن:  36241320 -086 

 فاکس: 36227131 -086 

Email: Ravabetomomi_taut@yahoo.com

             

 آقای روح ا... دواتگری

مسئول تبلیغات ، مراسم و سمعی بصری

 شرح وظایف  کارشناس سمعی و بصری :

 هماهنگی و نظارت بر تیم اجرایی مراسم ها

 تهیه فیلم ،عکس و خبر از مراسم ها و محیط های تحت پوشش دانشگاه

 ایجاد آرشیو واحد سمعی و بصری

تولید فیلمهای آموزشی

تهیه زیر نویس تلویزیونی و کلیپ تلویزیون LED

انجام تشریفات

امور محوله


     آقای روح ا... دواتگری   

              کارشناس امور مراسم و مناسبت ها              

شرح وظایف کارشناس امور مراسم و مناسبت ها

هماهنگی برگزاری مراسم و مناسبتها با واحد مربوطه و تیم اجرایی

تهیه برنامه قابل پیش بینی مراسم و مناسبتها

      تهیه و نصب بنر و پارچه نوشته مراسم و مناسبتها

مسئول آمفی تئاتر و آشنایی با وضعیت و امکانات آمفی تئاتر های دانشگاه

دیگر امور محوله

جناب آقای محسن رمضانی

  کارشناس روابط عمومی

 

 

 

 

 

       

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۴۰۱