شماره چهل و پنجم خبرنامه روابط عمومی دانشگاه تفرش ویژه دی ماه منتشر شد

فایل خبرنامه-شماره ۴۵-دی ماه

 

رویدادها